مطالب کاربردی

آرشیو

پرینت سه بعدی به سرعت به سمت درمان زخم‌های جدی حرکت می‌کند

یافتن راهی برای درمان زخم‌های جدیو سوختگی‌های شدید، شاید با تکنولوژی پرینت سه بعدی قابل دستیابی نبوده باشد، اما WFIRM با عزمی جدی برای درمان زخم بصورتی سریع و در محل آسیب دیدگی، دستاوردهای تحسین برانگیزی بدست آورده است.
ادامه مطلب ...

- Advertisement -

خبرنامه

دانشنامه