مطالب کاربردی

آرشیو

چطور صنعت راه آهن را با ساخت افزایشی بسازیم؟

شاید در نگاه اول ساخت افزایشی برای صنعت پیچیده‌ی ریل و راه آهن مناسب بنظر نیاید. اما کافی است دیدگاه‌های Angel Trains و Stratasys در هم آمیزند تا این دو بخش به هم گره بخورند
ادامه مطلب ...

- Advertisement -

خبرنامه